Rybařina kolem Hradce Králové

Revíry HK

16.4.2009 NOVINKA Trvalý odkaz

Naše revíry
 
451 034 Labe 31 , 451 058 Orlice 1, 453 090 Stříbrný potok
Na těchto revírech platí územní, celosvazové a celorepublikové povolenky. Na dvou revírech platí povolenky vydané MO ČRS Hradec Králové (viz. rybníky: Kozinec,Stříbrný rybník a Šimkovy sady) 

451 034 Labe 31 (15,1 km, 320 ha)
Od jezu v Opatovicích nad Labem v ř.km 152,6 až k hranici katastru obcí Lochenice a Smiřice v místě zvaném Pod Skalou v ř.km 167,7, včetně části Opatovického kanálu od výtoku z Labe až k mostu silnice Hradec Králové - Opatovice nad Labem. Na hlavním toku je lov z loděk a zavážení nástrah rybářskou loďkou povoleno. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Orlicí je rybolov povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost. 

K revíru patří odstavená ramena a zatopené propadliny po těžbě zemin v katastrech obcí: Plotiště nad Labem, Březhrad, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Plácky, Předměřice nad Labem, Lochenice, Roudnička, Třebeš, Věkoše, Správčice, Rusek, Pouchov v k.ú. Hradec Králové a Svobodné Dvory, Opatovice - severně od Opatovického kanálu (Haldy). 
Vyznačené části revíru jsou:
písníky:
Správčický v k.ú. Předměřice nad Labem 110,0 ha
Rusecký v k.ú. Rusek 16,0 ha
Plačický v k.ú. Plačice 20,0 ha
Opatovický v k.ú. Opatovice nad Labem 60,0 ha

ramena a nádrže na levém břehu pod jezem Hučák
Třebeš, Jesípek, Petrofova jezera 

ramena a nádrže na pravém břehu pod jezem Hučák
Farské, Machkova, Borovina, Panelárna, Dubina - zákaz rybolovu (těžba písku), Pod nábytkem

ramena a nádrže nad jezem Hučák
Lochenice, Pod radary, Ornstova jezera, Keprtův, Svobodné Dvory, Labský náhon, písník pod Ornstovými jezery. 

K revíru dále patří nádrže:
požární nádrž (Rozběřice).Na nádrži Závlaha v.kú. Světí je vyhlášena chráněná rybí oblast. Na písníku Správčický je dle rozhodnutí MZe. ČR. čj. 33032/02/08-16230 vyhlášená chráněná rybí oblast na severní části písníku směrem od Lochenic, od přečerpavací stanice směrem na háječek Stračinky na západním břehu a dále od přečerpavací stanice, až po konec betonového zvukolamu letiště po východním břehu - vyznačeno tabulemi. Chráněná rybí oblast je vyhlášená na celé části vodní plochy vymezené spojnicemi mezi koncem zvukolamu letiště až k háje čku Stačinky. Lov ryb udicí dalšími metodami je po celé chraněné rybí oblasti celoročně zakázán a to všetnělovu raybz plavidel a dalších plovoucích zařízení, Piletický potok od vtoku do Labe po odběrní objekt u dopravního podniku je chráněnou rybí oblastí - lov ryb zakázán. Na vtoku Piletického potoka do Labe je 15m od pravého a levého břehu Piletického potoka lov ryb zakázán - vyznačeno tabulemi. Z ostrůvků je lov ryb zakázán. Zákaz používání bojí pro označování krmného místa. Na písnících Plačický,Rusek,Smotlachův,Pod radary,Správčice, Opatovice, Pod Nábytkem, Borovina a na písníku Pod Orstovými rameny je stanovena horní míra kapra obecného 65cm. Ulovený kapr obecný jehož míra přesáhne 65cm musí být vrácen co nejšetrněji zpět do vody v místě ulovení.
451 058 Orlice 1 (6,9 km, 50 ha)
Hlavní tok řeky Orlice od vtoku do Labe v Hradci Králové až k jezu bývalého mlýna Podhůrky ve Svinárkách v ř.km 6,9. V prostoru Jiráskových sadů na soutoku s Labem je rybolov povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost. Chráněná rybí oblast v úseku od Moravského mostu po konec nábrežní zdi na obou březích. Lov z plavidel, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku. 


K revíru patří ramena a propadliny po těžbě zemin po obou stranách Orlice od jejího vtoku. Lov z loděk, zavážení nástrah a návnad povoleno jen na hlavním toku. V prostoru Jiráskových sadů je rybolov povolen pouze v hodinách určených pro veřejnost. K revíru patří odstavená ramena, tůně, propadliny vzniklé těžbou a jezera v k.ú. Hradec Králové.
na levém břehu
Bejkovna, Jezuitská jezera, Sýkorky, Stará Orlice, Lhotecké jezero, písník pod Stříbrným rybníkem 
na pravém břehu
Pekelská jezera, Kašparovo jezero, Hluboké jezero, Černé jezero, Bínarovo jezero, Pod Auty, V Lukách, Holštejn.
Na odstaveném ramenu Holštejn je od napouštěcího zařízení po konec oplocení zřízená chráněná rybí oblast - lov ryb zakázán. Lhotecké jezero je chráněnou rybí oblastí, lov ryb zakázán rozhodnutím referátu životního prostředí OkÚ Hradec Králové. Vnadit a nahazovat nástrahy a lovit ryby je povoleno pouze ze břehu. Zákaz používání bójí pro označení krmného místa.

Kontakt

Místo pro Vaše kontaktní údaje.